Identitet

Zašto Jasenovac nikada nije oslobođen?

Kada je posle smrti komunističkog diktatora J. B. Tita ova tema otvorena, osamdesetih godina prošlog veka, počeli su se pojavljivati članci, pa i knjige, o tome zašto partizani ranije nisu napali i oslobodili Jasenovac. Naime, Jasenovac se nalazio na teritoriji koja je smatrana partizanskom, a ne četničkom. Konkretno, ovo je bila teritorija 2. hrvatskog korpusa, koji se nalazio pod komandom Glavnog štaba “Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske”.

Partizani i Ustaše
Foto: Borba

Korpus je imao dve divizije: 12. slavonsku i 28. slavonsku. Prilikom preformiranja jedinica 5. oktobra 1943. godine ovaj korpus dobija novi naziv – 6. korpus “Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije” – ali i dalje ostaje pod komandom Glavnog štaba Hrvatske. Kao i druge jedinice “hrvatske vojske”, kako su J. B. Tito i njegovi podređeni nazivali jedinice Glavnog štaba Hrvatske, i ovaj korpus su većinom činili Srbi. Avgusta 1943. godine 2. hrvatski korpus imao je 72,58 posto Srba i 27,42 odsto Hrvata. Još više Srba imao je 1. hrvatski korpus. U vreme osnivanja, krajem 1942. godine, u 1. hrvatskom korpusu je bilo 95,23 odsto Srba i svega 4,77 odsto Hrvata. (Ovaj korpus činile su tri divizije: 6. hrvatska, 7. hrvatska i 8. hrvatska divizija, koje će se kasnije preimenovati u 6. ličku, 7. banijsku i 8. kordunašku diviziju.)

Prilikom prvog masovnog prelaska ustaša i domobrana u partizane, u jesen 1943. godine, povodom kapitulacije Italije i očekivanja skorog kraja rata – najviše Pavelićevih vojnika stupa upravo u 2. hrvatski korpus. Nešto kasnije, početkom 1944. godine, zbog velikog priliva domobrana i ustaša, u susedstvu ovog osniva se još jedan korpus: 10. korpus, poznatiji kao “Zagrebački korpus”. Teoretski, ova dva korpusa mogla su da savladaju ustaše i domobrane na tom sektoru i oslobode Jasenovac. U stvarnosti, oni nisu ni razmišljali o borbi protiv svojih dojučerašnjih kolega.

Teško je objasniti ponašanje Srba komunista, uprkos klasičnoj poslovici da su poturice uvek gore od Turaka. Naime, u Jasenovcu i drugim hrvatskim koncentracionim logorima nalazili su se u ogromnoj većini Srbi sa partizanskih teritorija, dok su oblasti pod četničkom kontrolom bile relativno dobro zaštićene. Prema tome, u hrvatskim logorima su bile familije onih Srba koji su, praktično kao legionari, služili u jedinicama “hrvatske vojske”…

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad