Politika

U susret izboru 44. Vlade Crne Gore: Ovo su biografije članova Spajićevog kabineta

Foto: Borba

Skupština Crne Gore trebalo bi danas da glasa o izboru nove 44. vlade, a mandatar Milojko Spjaić predložio je ranije njen program i sastav. Portal RTCG donosi biografije mandatara, kandidata i kandidatkinja za ministre.

Mandatar i budući premijer Milojko Spajić

Milojko Spajić je rođen 1987. godine u Pljevljima gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Kao stipendista japanske vlade, u okviru programa Monbukagakusho stipendija, prvu godinu studija je završio na Osaka Univerzitetu, a zatim na redovnim četvorogodišnjim studijama diplomirao Ekonometriju i kvantitavnu ekonomiju na Fakultetu ekonomskih nauka na Saitama Univerzitetu. U okviru razmjene jedan semestar proveo je i na najboljem kineskom tehničkom univerzitetu Tsinghua.

Zvanje magistra stekao je, takođe kao stipendista, u Francuskoj na HEC Paris, koji je po Financial Timesu broj jedan škola u Evropi za finansije.

Nakon školovanja je radio u Tokiju i Singapuru, u globalnim bankarskim korporacijama Citi Bank i Goldman Sachs, i nakon toga bio partner Venture Capital fonda u Singapuru.

U Crnu Goru se vratio 2020. godine, kako bi svojim znanjem i iskustvom pomogao zemlji. Pored našeg govori i šest svjetskih jezika. Kao nestranačka ličnost bio je član savjetničkog tima nosioca izborne liste „Za budućnost Crne Gore“ i mandatara za sastav Vlade, Zdravka Krivokapića. Poziciju ministra finansija i socijalnog staranja pokrivao je od decembra 2020. do aprila 2022. godine.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić

Aleksa Bečić je rođen na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, jula 2010. godine. Magistrirao je na istom fakultetu, marta 2014. godine, na smjeru Računovodstvo i revizija.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući izuzetno značajne javne funkcije. U kampanji „Mladost. Mudrost. Hrabrost.” – na izborima 2014. godine, „Pobjede, a ne podjele” – na izborima 2016. godine, „Ili ljudi ili kriminalci” – na izborima 2017. godine, „Raditi. Graditi. Živjeti”, „Dođi kući, jer imamo plan” i „Ljudi za 21. vijek” – na izborima 2018. godine, “Mir je naša nacija“ – na izborima 2020. i 2021. godine, zajedno sa timom ljudi i političkim subjektom na čijem je čelu, ostvario je dobre izborne rezultate.

Osnivač je Demokratske Crne Gore, a za predsjednika Demokrata je izabran na Prvom kongresu koji je održan 31. maja 2015. godine. Na parlamentarnim izborima održanim 16. oktobra 2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Na Drugom kongresu partije, održanom 25. maja 2019. godine, jednoglasno je reizabran za predsjednika Demokratske Crne Gore.

Za predsjednika Skupštine Crne Gore izabran je 23. septembra 2020. godine. Time je postao najmlađi predsjednik Skupštine u istoriji crnogorskog parlamentarizma.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica

Momo Koprivica je rođen u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2003. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,84 kao višestruko nagrađivani najbolji student generacije.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica

Za rezultate ostvarene tokom studija prava dobio je: Nagradu Advokatske komore „Prof. dr Petar Stojanović“ koja se tradicionalno dodjeljuje, kao najbolji diplomirani student prava u 2007. godini, Nagradu Opštine Nikšić povodom Dana oslobođenja za najbolje studente, Atlas stipendiju koju redovno i tradicionalno dodjeljuje Atlas fondacija najboljim studentima, Nagradu za najboljeg polaznika Krivično pravne klinike, redovne godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente.

Nakon položenih postdiplomskih ispita sa najvišom ocjenom, magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (pravno-ekonomski smjer) i položio usmeni dio doktorskih studija. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti Ekonomske analize prava, Neoinstitucionalne ekonomske teorije i Ekonomije javnog sektora.

Radio je više godina kao asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (pravno-ekonomska oblast i predmet Osnovi ekonomske politike). Učestvovao je u istraživačkim i stručnim aktivnostima naučnih udruženja i drugih institucija iz te oblasti.

Na parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

Na parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđan Pavićević

Osnovnu školu i gimnaziju zavrsio je u Podgorici. Upisuje studije medicine 1979/80. godine u Nišu, a završava 1985. godine. Radni angažman započinje 1985. kao pripravnik-stažer u Medicinskom zavodu Titograd, a nastavlja stalnim angažmanom ljekara opšte prakse u Zavodu za hitnu pomoć KBC Titograd, u periodu od 1986. do 1990. godine.

Specijalizaciju iz oblasti opšte hirurgije dobija 1990. godine, a specijalizira u decembru 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, čime dobija zvanje specijaliste opšte hirurgije. Po povratku iz Beograda, nastavlja rad na Hirurškoj klinici, sada KCCG (Klinicki centar Crne Gore), kao specijalista opšte hirurgije.

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđan Pavićević

Godine 1998. dobija subspecijalizaciju iz kardiohirurgije u Kardiocentru „Giorgio Mazzini“u Teramu, u Italiji.

Po završetku subspecijalističkog perioda, 2000. godine, vraća se u KCCG, priprema, organizuje i obrazuje ekipu koja sa njim na čelu osniva Kardiohirurgiju u Crnoj Gori.

U stručnom pogledu osnivač je crnogorske kardiohirurgije i prvi kardiohirurg.
Uradio je prvu operaciju na otvorenom srcu u istoriji crnogorske medicine, 26. aprila 2003. godine i od tada se, svakodnevno, najteže i nakomplikovanije hirurske intervencije rade u KCCG.

Iz oblasti kardiohirurgije studijski se obrazovao na tečajevima i kongresima širom Evrope (Beč, Barselona, Rim, Cirih, Lisabon, Stokholm i dr).

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj

Nik Đeljošaj je rođen 12. novembra 1979. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzima, dok je studije završio na Kosovu.

Kao student bio je aktivan u studentskim organizacijama, a cilj mu je bio poboljšanje statusa Albanaca u Crnoj Gori kao i vraćanje statusa samostalne lokalne samouprave Opštini Tuzi.
Po završetku studija, bio je angažovan kao profesor u gimnaziji u Tuzima. Od 2000. godine bavi se i privatnim biznisom.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj

Posvećenost politici započinje u partiji Građanska inicijativa, a kasnije u Albanskoj alternativi, gdje danas obavlja funkciju predsjednika partije.

Uspješno je obavljao funkcije zamjenika ministra obrazovanja, poslanika Skupštine Crne Gore i državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave.

Oženjen i otac četvoro djece.

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić

Dragoslav Šćekić, rođen je 10. jula. 1977. godine u Beranama. Po struci je diplomirani ekonomista.
U periodu od 2003 – 2008. godine radio je u Atlasmont banci, na poslovima kontrole platnog prometa. Funkciju Predsjednika opštine Berane obavljao je od 31. marta 2014. do 11. marta 2021. godine, kada je preuzeo funkciju v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić

Poslanik Skupštine Crne Gore bio je u dva mandata, u periodu od 2009 – 2012. godine i od 2013. do kraja aprila 2014. godine. Od 2014 – 2018. godine bio je potpredsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, a nakon toga i potpredsjednik Upravnog odbora ZOCG.

Takođe, učestvovao je kao član delegacije Crne Gore na sjednicama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strazburu, u periodu od 2016-2021. Godine.
Oženjen je i ima petoro djece.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović

Ivanović je diplomirao i magistrirao, s najvišim ocjenama, na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Pored akademskog obrazovanja, završio je i profesionalne postdiplomske studije u oblasti diplomatske prakse na Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje i obuku.

Tokom naučne karijere radio je na Univerzitetu u Levenu, Van Lir Institutu u Jerusalimu i Univerzitetu Donja Gorica, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini. Od aprila 2022. je naučni saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović

Bio je gostujući profesor na Univerzitetu Sjevernog Bengala u Indiji, a od marta 2021. je gostujući profesor na Univerzitetu Vita-Salute San Rafaele u Milanu. Održao je i više predavanja po pozivu u Podgorici, Beogradu, Bratislavi, Minsku i Parizu. Autor je više monografija i naučnih radova.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović

Radulović je rođen u Podgorici, a odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u San Francisku, a diplomirao na Univerzitetu Kalifornije u Dejvisu, gdje je studirao Biotehnologiju i menadžment tehnologije.

Radio za neke od najvećih svjetskih kompanija u oblastima biotehnologije, automobilske industrije i zelene energije uključujući i kompaniju „Tesla“.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović

Nakon povratka u Crnu Goru 2020. godine, bio je predsjednik Odbora direktora nove avio-kompanije Air Montenegro i izvršni direktor Montenegro Works-a.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović

Odović je rođen 1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet u Beogradu, kao odličan student sa prosječnom ocjenom iznad 9. U toku studija nagrađivan je za odličan uspjeh u postizanju znanja. Dobitnik je nagrade “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za najbolji studentski rad.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović

U Hagu je prošao obuku iz oblasti izrade zakona, a u Njemačkoj u oblasti ustavne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pohađao je multidisciplinarne dodiplomske studije u Beogradskoj otvorenoj školi čija je vizija društvo zasnovano na slobodi, znanju i inovaciji. Nakon završenih osnovnih studija volontirao je u Narodnoj kancelariji Predsjednika Republike.

Karijeru je počeo u Ustavnom sudu u kome je, kao najvišem sudskom tijelu, sticao pravna znanja. Dalja karijera ga je usmjerila na finansije i finansijsko pravo, pa je u Komisiji za hartije od vrijednosti bio viši savjetnik za zastupanje i, između ostalog, učestvovao u radnoj grupi za pripremu Pregovaračke pozicije za Pregovaračko poglavlje 4 u pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji. U Vladi Zdravka Krivokapića je obavljao funkciju Državnog sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević

Gorčević, rođena Šukurica, je diplomirana pravnica. Bila je radno angažovana u izdavačkoj kući “Nova knjiga” u Podgorici, a potom kao savjetnica za manjinska prava u kabinetu sada bivšeg predsjednika Vlade Crne Gore prof. dr Zdravka Krivokapića.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević

Članica je Predsjedništva PES-a i poslanica u Skupštini Crne Gore.

Ministar finansija Novica Vuković

Vuković je diplomirani ekonomista. U NLB banci radio je od 2004. do oktobra 2021. godine. Učestvovao je u značajnijim projektima, među kojima je implementacija i uvođenje platnog prometa u komercijalne banke, s ciljem jačanja bankarskog sektora i transformacije platnog prometa.

Bio je i član tima u procesu spajanja Komercijalne banke i NLB banke, a radio je i na programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i NLB banke projektu “Žene u biznisu”.

Ministar finansija Novica Vuković

Nakon rada u NLB banci imenovan je na poziciju generalnog direktora Direktorata državnog trezora. Na čelu državnog trezora bio je od oktobra 2021. do oktobra 2022. godine, da bi karijeru potom nastavio u privatnom sektoru. Dugogodišnji je kadar u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u javnim finansijama.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović

Prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović je vanredni profesor iz oblasti marketinga i menadžmenta. Od 2020. godine zaposlena je na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je dekan Fakulteta za kulturu i turizam i direktor škole Vatel Montenegro- International Hospitality Management—Vatel.

U periodu od 2011. do 2020. bila je zaposlena na Univerzitetu Mediteran kao prorektor za međunarodnu saradnju i dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti (2016-2019), administrativni direktor i zamjenik izvršnog direktora (2012-2016) i savjetnik za međunarodnu saradnju i marketing (2011-2012).

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović

Bila je učesnik brojnih programa mobilnosti i gostujući predavač na velikom broju evropskih i svjetskih univerziteta. Učestvovala je u realizaciji preko pedeset međunarodnih i nacionalnih naučno- istraživačkih projekata. Autorka/koautorka je pet naučnih monografija i stručnih knjiga od kojih su dvije na engleskom jeziku, kao i preko dvadeset poglavlja u monografijama, knjigama i enciklopedijama relevantnih međunarodnih izdavača.

Autorka/koautorka je više naučnih radova indeksiranih u Web of Science bazi (SCI/SCIE/SSCI liste). Ekspert je za akreditaciju/reakreditaciju studijskih programa visokog obrazovanja i programa cjeloživotnog učenja pri Agenciji za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore od 2018. godine. Član je Odbora za ekonomiju i demografiju, CANU od 2019. godine.

Na listi nezavisnih eksperata pri Ministarstvu nauke od 2019. godine. Član je mnogih savjeta i stručnih tijela u oblasti nauke i obrazovanja.

Ministar pravde Andrej Milović

Milović je diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije, a specijalizirao Evropske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Takođe, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, a specijalizirao u oblasti Pravosuđa na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Dobitnik je mnogobrojnih priznanja i stipendija za akademske rezultate, a sa 20 godina postao je i član MENSA.

Ministar pravde Andrej Milović

Pohađao je mnogobrojne političke akademije i programe u zemlji i inostranstvu. Tokom svoje karijere, radio je kao advokat u renomiranoj advokatskoj kancelariji „Prelević“. U 42. Vladi Crne Gore bio je generalni direktor Direktorata za blokčejn i kriptovalute pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Nakon toga, izabran je za državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i člana Tužilačkog savjeta, gdje je dao ključni doprinos smjeni bivšeg i izboru sadašnjeg glavnog specijalnog tužioca, kao i energičnoj borbi protiv tzv. „stečajne mafije“ i korupcije u pravosuđu.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić

Nišić je diplomirana pravnica. Bila je sekretarka Koordinacionog tijela za realizaciju programa Evropa Sad.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić

Funkcionerka je i poslanica PES-a.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun

Šimun je rođen u Podgorici gdje je završio Osnovnu školu “Štampar Makarije” kao đak generacije, a potom gimnaziju “Slobodan Škerović”, prirodno matematičkog smjera, kao dobitnik diplome “Luča A”. Diplomirao je 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosječnom ocjenom 9.44.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun

U više navrata nagrađivan poveljama kao student sa visokim prosjekom od strane Medicinskog fakulteta. Dobitnik je stipendije Vlade Crne Gore za talentovane studente, četiri godine konsekutivno.

Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva završio je 2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s najvišom ocjenom. Od početka profesionalne karijere zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, gdje radi kao ginekolog-akušer. Završio je napredni nivo škole ultrazvuka iz oblasti fetalne medicine na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije.

Doktorand je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović

Mujović je rođen u Kotoru. Godine 1997. upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Na Odsjeku za energetiku i automatiku ovog fakulteta diplomirao je 9.11.2001. godine na temu “Optimalna raspodjela tokova snaga“, kao prvi student u generaciji.

Nagrađen je od Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student generacije. Učestvovao je na ljetnjoj akademiji najboljih studenata tehničkih nauka Jugoistočne Evrope – “Summer Academy 2002“.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović

U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi.

Od 2011. do 2018. godine je bio član “Centra mladih naučnika” pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Od 2013. do 2019. godine je obavljao funkciju prodekana na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Bio je član je Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore od 2016. do 2020. godine. Od 2019. godine obavlja funkciju dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i člana Senata Univerziteta Crne Gore.

Ministar unutrašnjih poslova Boris Bogdanović

Boris Bogdanović, diplomirani pravnik, rođen je u Podgorici. Završio je Školu Demokratskog rukovođenja. Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Duži niz godina obavljao je odgovorne i zahtjevne poslove iz oblasti političkog marketinga – osmišljavanje, organizacija i realizacija izborne kampanje na lokalnom i državnom nivou.

Ministar unutrašnjih poslova Boris Bogdanović

Radio je kao šef IT centra. Bio je šef Kreativnog tima Alekse Bečića u Izbornom centru ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“.

Na parlamentarnim izborima, održanim 16. oktobra 2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Bio je član Ustavnog odbora, Zakonodavnog odbora i Odbora za bezbjednost i odbranu u Skupštini Crne Gore.

Bio je Generalni sekretar Demokrata od 14. juna 2015. godine, rukovodilac Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore i predsjednik Kluba poslanika.

Bio je član Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore, Ustavnog odbora, Zakonodavnog odbora i Odbora za bezbjednost i odbranu.

Ministar odbrane Dragan Krapović

Dragan Krapović, diplomirani pravnik, saglasno Koalicionom sporazumu sa konstituentima lokalne vlasti u opštini Budva, dvije godine uspješno je obavljao funkciju predsjednika Opštine. Krapović je u ovoj Opštini zaustavio praksu kriminalnog i koruptivnog vođenja lokalne samouprave.

Ministar odbrane Dragan Krapović

Prije angažmana u ovoj jedinici lokalne samouprave, radio je u „Komercijalnoj banci AD Budva” u pravnom sektoru.

Od 2009. godine bavi se privatnim poslom iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

Odlično poznaje engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.

Oženjen je suprugom Sandrom i otac je troje djece.

Na Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata, u novom sazivu, 25. maja 2019. godine, izabran je za potpredsjednika Demokratske Crne Gore.

Na parlamentarnim izborima, održanim 30. avgusta 2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović

Vladimir Martinović je rođen u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u opštini Kolašin. Osnovne studije završio je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 8,34. Specijalističke studije završio je na Pravosudnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2013. godine, sa prosječnom ocjenom 10, a završio je i Školu demokratskog rukovođenja.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović

Tokom studiranja, bio je studentski predstavnik i član Debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa kojim je osvajao brojne nagrade. Radio je u advokatskoj kancelariji u Podgorici, duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući značajne društveno-političke funkcije.

Na mjestu potpredsjednika Demokratske Crne Gore je od 14. juna 2015. godine.

Na parlamentarnim izborima, održanim 30. avgusta 2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Poslaničke funkcije tokom 27. saziva Skupštine Crne Gore:
– član Ustavnog odbora; Zakonodavnog odbora i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike;
– zamjenik člana Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

Trenutno je na čelu Opštine Kolašin.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović

Tamara Vujović je rođena 25. 8. 1975. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Na specijalizaciji fizikalne medicine bila je od 2005. do 2010. na istom fakultetu.

Kao ljekar opšte prakse radila je u Domu zdravlja Voždovac od 2002. do 2003. godine, a u Institutu “Dr Simo Milošević” od 2005. do 2010.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović

Godine 2015. bila je potpredsjednica Opštine Herceg Novi, a 2016. pomoćnik ministra zdravlja u prelaznoj Vladi.
U periodu 2017-2018. bila je na poziciji ljekara specijaliste fizijatra u PZU “Dr Dimitrijević” u Herceg Novom.

Na mjesto savjetnika predsjednika Opštine Herceg Novi dolazi 2017. godine.

Godine 2016. boravila je u SAD-u, na IVLP programu State Departmenta.

Funkciju generalnog sekretara NVO “Gradjanski savez” Herceg Novi obavljala je 2016. godine.
Od 2015. godine član je Predsjedništva Udruženja fizijatara Crne Gore.
Od 2018. – profesor medicinske grupe predmeta u Srednoj mješovitoj školi “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi (Odsjek: Fizioterapeutski tehničar).
Bila je saradnik u nastavi na Primijenjenoj fizioterapiji u Igalu, u nekoliko nastavnih godina.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković

Vladimir Joković je rođen 2. januara 1967. godine u Plužinama.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković

Poslaničke funkcije koje je obavljao u mandatu od 2020. godine do 2022. godine:

-Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
-član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
-član Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije
-šef Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (UzM).
Predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore (SNP) od 2017.godine.

Bivši je predsjednik Karate saveza Crne Gore.

Predstavljao je SR Jugoslaviju u karateu od 1991. do 2000. godine i osvajač je mnogih nagrada. Jedan je od najpoznatijih majstora karatea iz Crne Gore. Ima četvrti Dan crni pojas u karateu i pobednik je više nacionalnih prvenstava Srbije i Crne Gore i regiona na Balkanu u karateu.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj

Maraš Dukaj je rođen 1985. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Tuzima. Četvorogodišnje studije je završio na Učiteljskim studijama Univerziteta Crne Gore, a magistrirao je na Evropskom univerzitetu u Tirani, stekavši zvanje magistra školske psihologije.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj

Radio kao profesor razredne nastave u osnovnim školama u Tuzima. Radio je kao novinar i urednik na TV Boin. Šest godina je obavljao funkciju direktora direktorata u Ministarstvu prosvjete. Obavljao je različite rukovodeće funkcije u Opštini Tuzi.

Polaznik je brojnih seminara, treninga i obuka iz oblasti obrazovanja i ljudskih prava. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, a uspješno je završio Školu političkih studija Savjeta Evrope.
Od 28. aprila 2022. godine je ministar javne uprave.

Učesnik je mnogih konferencija i foruma u zemlji i inostranstvu.
Govori albanski, crnogorski i engleski jezik.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka

Fatmir Gjeka rođen je 17. aprila 1975. godine u Baru. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta “Luigj Gurakuqi”u Skadru, 1997. godine.

U periodu od 2005. do 2007. godine pohađao je postdiplomske studije iz oblasti preduzetničke ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka

U periodu od 2002. do 2011. godine bio je sekretar Sekretarijata za budžet i finansije Opštine Ulcinj.

Bio je član Komisije za finansiranje lokalne samouprave i predsjednik ove komisije u jednom mandatu.
U novembru 2011. godine izabran je za direktora Javnog preduzeća u Ulcinju.

Na Ustavotvornoj skupštini Demokratske partije, održanoj 24. decembra 2011. godine, izabran je za predsjednika ove partije.

Kao predstavnik Albanske koalicije (Demokratska partija, Albanska alternativa i Demokratska veza u Crnoj Gori) izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore, na parlamentarnim izborima održanim 14. oktobra 2012. godine.

Bio je član Odbora za evropske integracije, Odbora za antikorupciju i zamjenik člana Stalne delegacije pri parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative (CEI PD).
Kao poslanik, bio je i predsjednik Kluba poslanika albanskih partija, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije Crne Gore.

Fatmir Đeka izabran je za gradonačelnika Ulcinja, 24. februara 2014. godine, kao kandidat koalicije “Zajedno za budućnost Ulcinja”, Nove demokratske snage i Pozitivne Crne Gore. Bio je na ovoj funkciji do 21. marta 2016. godine.

Za predsjednika Turističke organizacije Ulcinj, izabran je 27. juna 2018. godine.

(RTCG)

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad