Kolumne

Traži bombardovanje srpskih gradova jer ga tuče srpska vojska

Kao još jedan u nizu dokaza da su komunisti jedni od najvećih neprijatelja Srba i Srbije imamo i Bitku za Južnu Srbiju, gde nakon propasti partizana, Koča Popović (za odmazdu), od zapadnih saveznika traži bombardovanje srpskih gradova. Tada je Leskovac, nekadašnji industrijski i ekonomski centar Srbije praktično sravnjen sa zemljom.

Foto: B92

Bitka za Južnu Srbiju, u kojoj je sa srpske strane komandovao Dragoslav Račić, najbolje je opisana u “Knjizi o Račiću”, Miloslava Samardžića:

…Tokom 23. jula četiri partizanske divizije našle su se na relativno malom prostoru, u oblasti Radana i Gajtana, gde ih četnici primoravaju na još jednu oštru borbu. Na liniji Kutlovo-Veliki Pod-Šapot, posle jednočasovne krvave bitke, komunisti ponovo trpe velike gubitke, ostavljajući svoje komore i bolnice. I ovde se predao veliki broj nasilno mobilisanih partizana. U borbi za vrh Radana četnici su se borili i protiv partizana Albanaca.

Koča Popović, novi partizanski komandant Srbije, povukao se sa Jastrepca, preko Toplice i Jablanice na Kosovo i Metohiju, odakle je 24. jula 1944. godine izveštavao svoj Vrhovni štab:

Situacija se naglo i ozbiljno komplikovala, 21. i 24. divizija praćene četničkim jedinicama pošle su za nama. Sada se tri naše divizije nalaze između komunikacija Lebane-Medveđa-Oruglica. Borba se vodi na liniji. Probijanje po mogućnosti u više pravaca. Zahtevajte hitno dejstvo avijacije na Leskovac, Vranje i Prištinu, i na komunikaciju između tih mesta “

Naime, pošto je trpeo poraze na frontu, Popović je tražio bombardovanje gradskih naselja u pozadini, radi slamanja morala kod četnika. Na kraju je, na njegovo uporno insistiranje, Leskovac zaista razoren, na rođendan kralja Petra Drugog Karađorđevića, 6. septembra 1944.

Radiogramom od 23. jula, general Mihailović pohvaljuje svoje jedinice, naređujući sveobuhvatni napad svih formacija: 4. grupe jurišnih korpusa, Rasinsko-topličke grupe korpusa i Južnomoravske grupe korpusa. Zadatak prve dve grupe bio je da napadaju sa severa, a treće sa juga, iz oblasti planine Kukavice. Prema Rakovićevoj zapovesti od 25. jula, stanje na frontu izgledalo je ovako:

„Komunisti glavnim snagama povlače se prema planini Kukavici. U cilju daljeg gonjenja naša grupa korpusa kreće danas na polazni položaj na levu obalu reke Jablanice. Naš 1. korpus kreće u s. Pusto Šilovo, sa zadatkom da posedne položaj na levoj obali reke Jablanice od Medveđe do s. Buzuluk isključno. “
Istog dana Mihailović dobija izveštaj o gubicima:
„Komunisti su pretrpeli velike gubitke od preko 1.000 mrtvih i više ranjenih. Naši gubici su neznatni, jer komunističke jedinice nisu bile dorasle za borbu sa našim starim prekaljenim borcima.”

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad