Politika

Stokholmski sindrom – Majke Srebrenice podržale Mila: Priznaju samo put kojim Đukanović vodi Crnu Goru!

Majke Srebrenice pozvale su građane Crne Gore da podrže lidera DPS-a Mila Đukanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila.

Foto: Borba

Kako su navele u svom Tvitu, dobre odnose između Crne Gore i BiH garantuje samo put kojim Milo Đukanović vodi državu.

– Godinama su odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore sve bolji. Odnos političkih zvaničnika prema genocidu u Srebrenici pokazali su da Crna Gora ne želi biti dio negatora, dio onih snaga čiji je cilj poniziti nas majke i preživjele žrtve. Rezolucija koju je Skupština usvojila potvrdila je tu zdravu politiku. Kako bi nastavili tamo gdje smo stali građani Crne Gore moraju izabrati između dva puta. Samo put kojim Milo Đukanović vodi državu može nastaviti te dobre odnose koje smo izgradili. Zato 2.aprila građani trebaju da podrže Mila Đukanovića – saopšteno je u Tvitu Majki Srebrenice.

Preporučićemo opet Majkama Srebrenice da odvoje 30-ak sekundi i odgledaju zajedno video na kojem se Đukanović javno hvalio kako je 90-ih pomagao Vojsku Republike Srpske i da mu se još jedanput srdačno zahvale što doprinio pogibiji njihovih sinova  prilikom „oslobođenja“ Srebrenice ljeta 1995.

Prema riječima Momčila Mandića, tadašnjeg ministra policije u Republici Srpskoj – da Milove pomoći nije bilo, ne bi bilo ni Srebrenice.

„Ne mo­gu da za­bo­ra­vim po­moć ko­ju su Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va vla­da 1994. go­di­ne upu­ći­va­li Voj­sci Re­pu­bli­ke Srp­ske i na­šem na­ro­du i to u tre­nu­ci­ma ka­da nam je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić uveo sank­ci­je. Go­ri­vo za na­še ten­ko­ve ko­ji su se bo­ri­li od Fo­če pre­ko Sre­bre­ni­ce do Bi­ha­ća i da­lje slao je upra­vo Đu­ka­no­vić. Ko zna šta bi bi­lo sa Re­pu­bli­kom Srp­skom da te po­mo­ći ni­je bi­lo. Mi smo bi­li pred po­ra­zom, a Đu­ka­no­vić nam je ta­da pro­dao naf­tu ko­jom smo na­pu­ni­li pra­zne re­zer­vo­a­re na­ših ten­ko­va i spa­si­li Re­pu­bli­ku Srp­sku„, re­kao je Man­dić.

https://youtube.com/watch?v=JS3gb8MQEIk%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed

Na video-snimku sa pomenutog skupa Đukanović podsjeća Momira Bulatovića da ne mora da brani srpstvo od njega, navodeći da je morao krijući od njega i Slobodana Miloševića da pomaže srpski narod u Hercegovini i Republici Srpskoj.

– Neka ne štiti Momir Bulatović srpstvo od mene, jer vlada koju ja vodim je morala godinama kriomice od Slobodana Miloševića i Momira Bulatovića da pomaže srpski narod u Hercegovini i Republici Srpskoj, kad su joj oni odlučno i bezdušno spustili rampu – kazao je tada Đukanović.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad