Crna Gora

Resor Vesne Bratić: Otklonićemo organizacione probleme u džudo-u

Imajući u vidu višegodišnju organizacionu problematiku dzudo sporta u Crnoj Gori, starješina organa Uprave za sport i mlade preuzeo je odgovornost, sa ciljem da se posljedice saniraju, nepravilnosti otklone, a nezakonitosti procesuiraju, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta povodom navoda Džudo saveza Crne Gore iz kojeg tvrde da ih je v.d direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović bespravno i mimo zakona izbrisao.

Foto: Vijesti.me

Iz MPNKS navode da su obavljeni razgovori sa predstavnicima sve tri struje, kao i sa sportistima, a u narednom periodu su, kako kažu, u planu sastanci i sa predstavnicima klubova i trenera. Dodaju i da je konsultovana struka, dok je unutar Uprave za sport i mlade formiran tim koji je pripremao prijedlog rješenja u skladu sa presudama nadležnih sudskih instanci.

-Naime, presudama se ukazuje na nezakonito postupanje tadašnjeg Ministarstva sporta i mladih, jer je u ovoj pravnoj stvari zakonska norma jasna i nedvosmislena – u jednoj grani sporta može postojati samo jedan savez. Shodno tome, nije se smjelo ući u postupak osnivanja i upisa Judo saveza Crne Gore u Registar sportskih organizacija. Tadašnji javnopravni organ bio je dužan da takav zahtjev odbije, shodno zakonu, posebno iz razloga što je pred Upravnim sudom u to vrijeme već pokrenut sudski spor tužioca Džudo saveza Crne Gore, tada krovne sportske organizacije u oblasti dzudo sporta, protiv tuženog Ministarstva sporta i mladih- navode iz MPNKS.

Kako su kazali, Džudo savez jeste izbrisan iz Registra u vrijeme kada se zahtijevalo osnivanje Judo saveza, međutim, sama okolnost da je upravni spor po tom pitanju već bio pokrenut, nije zakonski dozvoljavala osnivanje novog saveza u dzudo sportu s obzirom da se nije mogao znati ishod naprijed pomenutog sudskog spora, odnosno da li će osporeno rješenje Ministarstva sporta i mladih o brisanju Džudo saveza sud poništiti ili ne.

-Ministarstvo sporta i mladih bilo je dužno da pođe od zakonske pretpostavke koja se odnosi na posljedice poništenja rješenja Ministarstva u upravnom sporu kojim je Džudo savez brisan iz Registra sportskih organizacija (što se na kraju i desilo), a koje podrazumijeva vraćanje Džudo saveza Crne Gore u pravni promet, kao sportske organizacije. Da bi javnosti bilo jasno – poništenje rješenja o brisanju eliminiše činjenicu da je savez brisan iz Registra sportskih organizacija- navode u saopštenju.

Dodaju i da je Ministarstvo sporta i mladih upisalo i finansiralo Judo savez Crne Gore, što je dovelo do postojanja dva saveza u ovoj grani sporta u isto vrijeme, što je Zakonom o sportu imperativno zabranjeno.

-Da bi se prevazišla nastala problematika, a u cilju poštovanja zakona i sudskih presuda po kojima je obavezna da postupa, Uprava za sport i mlade izbrisala je Judo savez iz Registra sportskih organizacija, kako bi se Džudo savezu, kao sportskoj organizaciji, omogućilo da u daljim postupcima ostvaruje svoja prava i obaveze kao jedini nacionalni sportski savez, u skladu sa zakonom- navodi se u saopštenju MPNKS.

Tvrde da je vrijeme pojedinaca koji su sa svojih pozicija odlučivali bez ograničenja i kontrole je prošlo.

-Svi klubovi upisani u Registar sportskih organizacija biraće svoje predstavnike, a Uprava za sport i mlade poštovaće organizacionu, funkcionalnu i finansijsku autonomiju sportskog pokreta u Crnoj Gori. Kako se za samo dva mjeseca stalo na kraj politizaciji sporta, tako više nema prostora za prijateljstva, niti za neformalne odnose, čiji akteri se pozivaju na čast i poštenje, dok naši sportisti i sportski radnici bivaju izopšteni iz procesa donošenja odluka. Sportisti i sportski radnici biće sačuvani od bilo kojeg vida dalje institucionalne diskriminacije, pa budite sigurni da će se dzudistima omogućiti ono što nijesu imali u dužem vremenskom periodu – pravednost, profesionalan i predvidljiv tretman. Na koncu, svako ima pravo da preispituje sve odluke, rješenja ili postupanja Uprave za sport i mlade. Sve ove godine, naše pregalaštvo je bilo usmjereno na slobodu govora sportista i sportskih radnika, na njihovu borbu za svoja prava i aktivno učešće u procesu donošenja odluka- zaključili su.

Komentarišite

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Nazad