Portal ODBRANA

Srbija

REHABILITOVAN NIKOLA KALABIĆ! Sud utvrdio da nije izdao Dražu Mihailovića

VIŠI sud u Valjevu, u veću kojim je predsedavao sudija dr Dragan Obradović, doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, ratnog komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Tako je prvostepeni sud, praktično, još jednom, doneo odluku o rehabilitaciji “desne ruke” đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, komandanta JVO u otadžbini. Novo rešenje ugledni sudija valjevski, dr Obradović, doneo je pošto je njegova prethodna odluka poništena pre više od četiri godine.

Viši sud u Valjevu je, kako se navodi “utvrdio, posle svestranog analiziranja svake pojedinosti, da se ništavim od trenutka donošenja smatra sedam odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata, koje su donete od marta do septembra 1945, uz četiri odluke Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata koje su bile važeće od aprila do oktobra 1945, a odnose se na Nikolu Kalabića”.

– Ništavim se smatra i rešenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina – navodi se u rešenju sudije dr Obradovića. – Ništave su i sve pravne posledice ovih odluka. Rehabilitovano lice, Nikola Kalabić, smatra se neosuđivanim.

Rešenje o rehabilitaciji je obimno ispisano je 54 strane, a zvanično je ugledalo svetlost dana 5. jula.

Postupak, inače traje punu deceniju. Za to vreme Viši sud u Valjevu je, pored ostalog, saslušao mnoštvo svedoka detaljno sagledao niz dokumenata, koji su dobijeni iz mnobrojnih institucija, među kojima su Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo, Ministarstvo odbrane i Vojni arhiv iz Beograda, Arhiv Srbije, Vojni sud u Kruševcu, Institut za savremenu istoriju, Arhiv Jugoslavije, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo pravde.

Zahtev za rehabilitaciju Dražinog visokog oficira podnela je još 2012. godine Kalabićeva unuka Vesna Dragojević, Valjevka, koja je odlučila, tokom ovog maratonskog postupka, da se, opet, preziva, devojačko, Kalabić.

Prethodno rešenje o rehabilitaciji komandanta Gorske kraljevske garde, sudija, dr Obradović je doneo u aprilu 2017. godine. To rešenje je međutim, ukinuto u maju 2018. godine, jer je usledila žalba protivnika predlagača. Kompletni spisi predmeta vraćeni su prvostepenom sudu, Višem sudu u Valjevu, na ponovni postupak.

Sudija, dr Obradović, u obrazloženju je podsetio da je advokat Goran Branković, punomoćnik predlagača rehabilitacije Vesne Kalabić, u završnoj reči konstatovao “da je jasno da Nikola Kalabić nije bio pripadnik okupacionih oružanih snaga, niti pripadnik kvislinških formacija, kao i da su u ponovnom postupku kao svedoci ispitane četiri stručne ličnosti, istoričari Bojan Dimitrijević, Veselin Đuretić, Milivoj Bešlin i Milan Radanović i da nijedan od njih u svom iskazu nije mogao da posvedoči, niti je prezentovao bilo koji dokaz o saradnji Nikole Kalabića sa pripadnicima okupatorskih oružanih snaga – Nemcima”.

– Nijedan od njih nije mogao da potvrdi da odluke Državne komisije ukazuju da je Kalabić izvršio ratni zločin, učestvovao u izvršenju ratnih zločina ili naredio izvršenje nekog od ratnih zločina – piše, između ostalog, sudija Obradović u obrazloženju rešenja o rehabilitaciji.

S druge strane, viši javni tužilac Dragana Marković, koja je zastupnik Republike Srbije, protivnika predlagača u tom predmetu, ponovila je da “poštuje obavezna uputstva koja dobija od Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, da se ne mogu rehabilitovati i nemaju pravo na vraćanje imovine, između ostalog, i sva ona lica koja je Državna komisija proglasila da su ratni zločinici, odnosno učesnici u ratnim zločinima”. 

ZLOČIN U SELU DRUGOVAC

– JEDINA odluka Državne komisije koja ukazuje da je Nikola Kalabić imao veze sa ratnim zločinom, jeste ona koja se odnosi na zločin u selu Drugovac – istakla je tužiteljka Marković.

– Na osnovu saslušavanja stručnih lica, proučavanja ovih knjiga je nesumnjivo utvrđeno da je u selu Drugovac počinjen ratni zločin, da je u tome učestvovao najveći deo jedinica Gorske garde i ne može se prihvatiti da Nikola Kalabić kao komandant Gorske garde nije znao za taj događaj, da nije izdao naređenje s tim događajem u vezi. Zbog zločina u Drugovcu nema osnova za rehabilitaciju Nikole Kalabića.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad