Vijesti

Poziv Evropske unije i Savjeta Evrope: Crnogorske vlasti da ojačaju sistem za sprečavanje pranja novca

Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) pozvali su crnogorske vlasti da ojačaju sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Foto: Vijesti.me

Delegacija EU u Crnoj Gori i Programska kancelarija SE danas su u Podgorici organizovali konferenciju “Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori: prepreke efektivnom sistemu i put reformi”.

Iz kancelarije SE u Podgorici kazali su da su efektivnost mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i uspostavljanje kredibilnih rezultata u istragama, privremenom i trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalom, neki od osnovnih izazova sa kojima se Crna Gora susreće na evropskom putu.

“EU i SE podržavaju vlasti Crne Gore u ojačavanju postojećih preventivnih mehanizama u pravnom i institucionalnom okviru i podstiču razvoj operativnih kapaciteta, neophodnih za suprostavljanje opasnostima po crnogorsku ekonomiju i društvo koje izaziva organizovani kriminal“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je ključna poruka na otvaranju konferencije bila da se od crnogorskih vlasti očekuje da preduzmu i internalizuju sveobuhvatne reforme, kao i da osiguraju njihovu posvećenu primjenu, jer bi odlaganja i nedostaci u toj oblasti mogli ugroziti stabilnost finansijskog sistema i potkopati značajne uložene napore u proces evropskih integracija.

U saopštenju se ocjenjuje da je prethodnih godina, Crna Gora napravila značajne korake ka ojačavanju zakonskog sistema i njegovom usklađivanju sa Direktivama EU u toj oblasti, kao i ka uspostavljanju nadzora zasnovanog na riziku nad finansijskim institucijama.

Iz kancelarije Savjeta su kazali da još preostaju značajni izazovi u oblastima nadzora nefinasijskog sektora i pravnih profesija, identifikacije stvarnih vlasnika, kao i trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

“Crna Gora još nije uspostavila efikasan sistem za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija, koji bi omogućio direktnu primjenu Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN bez odlaganja“, kaže se u saopštenju.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, istakao je da je podrška koju pružaju EU i SE od neizmjernog značaja za jačanje kapaciteta Crne Gore u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u skladu sa evropskim standardima.

Sekulović je kazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) odgovorno i ozbiljno pristupa obavezama u pogledu reforme sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

“Jedan od konkretnih koraka MUP-a bilo je i formiranje međuresorne radne grupe čiji je primarni zadatak intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti, a sve u cilju implementacije međunarodnih standarda“, rekao je Sekulović.

Pripremljen nacrt zakona o sprječavanju pranja novca.

On je dodao da su neki od rezultata te radne grupe i izrađena Strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranje terorizma za period 2022-2025.

“Pripremljen nacrt Zakona o sprječavanju pranja novca, kao i finansiranja terorizma i formiranje Radne grupe za izradu novog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama“, naveo je Sekulović.

Sekretar Ministarstva finansija i socijalnog staranja Janko Odović, istakao je da je jedan od strateških ciljeva Vlade usmjeren na kontunuirano uređenje i unapređenje carinske politike i efikasniji sistem kontrola, između ostalog, i fizičkog prenosa novca preko granice.

Odović je kazao da taj resor nastavlja i posvećen rad na izradi novog Zakona o igrama na sreću.

“Novim zakonom se želi stvoriti kvalitetniji ambijent za razvoj tržišta i privlačenje priređivača iz inostranstva, veća fiskalna disciplina, ali i obezbijediti veća sredstva za budžet Crne Gore, tako što će biti manje prostora za malverzacije, utaje poreza, neplaćanje naknada“, rekao je Odović.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Ingve Engstrom, rekao je da Crna Gora treba da se pobrine da finansijski sistem ne dozvoli cirkulaciju prljavog novca i time uzrokuje povećanje broja učinjenih krivičnih djela.

“Ovo bi trebalo da se uradi kroz preispitivanje pravnog i operativnog pristupa finansijskim istragama, kroz uspostavljanje integrisanog pristupa između svih uključenih tijela i obezbjeđivanje neophodnih pravnih i operativnih alata za efikasnu borbu protiv ove vrste kriminalnih aktivnosti“, kazao je Engstrom.

Engstrom je istakao da Crna Gora može računati na kontinuiranu podršku EU u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, jer su, kako je dodao, uvjereni da ti napori pogađaju samo srce organizovanog kriminala.

Više slučajeva pranja novca pred sudovima u CG dobar znak

Šefica Programske kancelarije SE u Podgorici Evgenia Giakoumopoulou je rekla da je povećan broj izviđaja u slučajevima pranja novca.

Ona je ocijenila da je više takvih slučajeva pred sudovima u Crnoj Gori obećavajući znak da su kapaciteti organa za sprovođenje zakona i tužilaštva za borbu protiv pranja novca ojačani.

“Međutim, ovaj indikator sada mora biti praćen i povećanim brojem pravosnažnih presuda za ovo krivično djelo i većim iznosima oduzete imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti”, dodala je Giakoumopoulou.

(Borba)

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad