Društvo

Potpisan Memorandum o saradnji Univerziteta Crne Gore i kompanije „13. jul – Plantaže“

Foto: Borba

Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović i direktor kompanije “13. jul – Plantaže” Igor Čađenović potpisali su danas Memorandum o saradnji koji predstavlja temelj za buduće zajedničke aktivnosti u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka.

Na sastanku koji je tom prilikom održan, potpisnici Sporazuma istakli su da će buduća saradnja Univerziteta i Plantaža biti realizovana u cilju unapređenja strateškog razvoja, inovacija i naučnog napretka u Crnoj Gori.

Saradnja će biti ostvarena kroz niz ključnih inicijativa u kojima će biti intenzivirana saradnja između članica Univerziteta Crne Gore koje sprovode istraživanja u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka i Sektora za razvoj kompanije “13. Jul – Plantaže”. Najintezivnija saradnja se očekuje sa Biotehničkim fakultetom UCG, koji svojim istraživanjima, zajedno sa Plantažama, doprinosi razvoju vinogradarstva i vinarstva, a osim nastavnog i naučnoistaživačkog dijela, ima i svoju proizvodnju grožđa i vina.

Sinergijom nauke i struke, Univerzitet i Plantaže aktivno će učestvovati u međunarodnim i nacionalnim programima, čime će se podržati razmjena znanja, ideja i resursa, te omogućiti stvaranje veza sa drugim relevantnim institucijama i stručnjacima u ovoj oblasti. Pored toga, saradnja će se ogledati kroz pružanje ekspertize i podrške u razvoju strateških planova, izradi studija i programa za projekte u poljoprivredi i tehnologiji, kao i planiranje i realizaciju zajedničkih projekata.

Kompanija „13. jul – Plantaže“ posjeduje licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede.

Potpisnici Memoranduma će u budućnosti, kroz zajedničke promotivne aktivnosti, informisati javnost o svojoj daljoj saradnji na ostvarenju ciljeva proklamovanih u Memorandumu.

Potpisivanju sporazuma, prisustvovali su i dekanica Biotehničkog fakulteta Božidarka Marković i direktor pravnog sektora Plantaža Goran Milić.

Komentarišite

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Nazad