Politika

Ovo su odgovori Spajića na pitanja poslanika

Foto: Borba

U Skupštini je u toku premijerski sat na kom premijer Milojko Spajić odgovara na poslanička pitanja. Iz kabineta Vlade su poslali i pisane odgovore na poslanička pitanja.

Odbrana u nastavku integralno objavljuje pitanja poslanika kao i premijerove odgovore.

Jevrosimu Pejović zanima Evropa sad 2

Poslanica Posebnog kluba poslanika Jevrosima Pejović pitala je premijera Spajića da li je Vlada sprovela analizu i ako jeste kada će biti javno dostupna prva faza programa Evropa sad 2.

ODGOVOR (prenosimo integralno)

Uvažena poslanice Pejović,

U uspjeh programa Evropa sad 1, mnogi koji sjede u skupštinskim klupama nisu vjerovali. Ali vjerovali su građani koji su nam dali povjerenje da sprovedemo i Evropu sad 2.

Evropa sad 1 postigla je sve ciljeve na kojima je bila bazirana:

–           unaprijeđen je standard građana kroz povećanje minimalne zarade i prosječne zarade;

–           smanjeno je poresko opterećenje na rad kao najznačajniji trošak za poslodavca;

–           povećani su prihodi budžeta i drastično smanjena „siva ekonomija“ na tržištu rada čemu svjedoči smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje prihoda od poreza i doprinosa na zarade.

FOTO: Jevrosima Pejović

Upravo to potvrđuje i nezavisna analiza urađena od eksperata angažovanih od Međunarodne organizacije rada na temu „Evaluacija reforme minimalne zarade i poreza na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori iz 2022. godine (Dr. Peter Haan, Profesor ekonomije, DIW i FU Berlin; Dr. Christian Traxler, Profesor ekonomije, Hertie School).

Kao što smo sproveli program Evropa sad 1 tako ćemo sprovesti i Evropu sad 2. Sprovešćemo je zbog građana, privrede i zajedničkog budžeta svih nas.

Evropa sad 2 je već sastavni dio Predloga budžeta za 2024. godinu i sa svojom implementacijom otpočinje za par dana. Prva mjera Evropa sad 2 programa je: povećanje minimalne penzije na 450€ što predstavlja rast od 52%. Benefit Evrope sad 2 već sa januarskom penzijom osjetiće preko 74 000 naših penzionera, koji su usljed inflacije u prethodnom periodu bili posebno pogođeni. Ovim vraćamo dug i pokazujemo solidarnost prema našim najstarijim građanima koji su ovu zemlju gradili a kojima nisu stvoreni uslovi za dostojanstven život u starosti kada im je to i najpotrebnije.

Kako su se prema penzionerima odnosile prethodne Vlade govore podaci:

minimalna penzija u 2016. godini iznosila je 121,92€, u 2017. godini 122,83€, u 2018. 125,63€ u 2019. godini 128,14€.

U svim tim godinama, uz minimalnu zaradu koja je iznosila oko 200€ Crna Gora je imala deficit budžeta od preko 3% i javni dug koji je sa 2,5 milijardi koliko je iznosio u 2016. godini povećan na 4,5 milijardi u 2020. godini. Enormno zaduživanje nije bilo dovoljno da kreatori politike dio tog zaduženja usmjere na podizanje kvaliteta života svojih građana.

Zato je ovo prva mjera Evropa sad 2 programa, samo nepuna dva mjeseca od formiranja ove Vlade i to na potpuno fiskalno odgovoran i održiv način.

Sva spinovanja naše političke konkurencije, da će se bilo koja mjera finansirati iz zaduženja, prodajom Elektroprivrede Crne Gore, povećanjem opšte stope PDV-a i dr. pokazala se apsolutno netačnom.

Umjesto toga, predložili smo Budžet za 2024. godinu kojim jedan cent zaduženja neće ići na finansiranje tekućih obaveza već isključivo za vraćanje starih dugova i finansiranje kapitalnih projekata kojim generišemo novu ekonomsku vrijednost.

Odgovorno prema javnim finansijama odniijećemo se i kada su u pitanju sve druge mjere ovog programa a to su: povećanje minimalne i prosječne zarade i skraćenje radnog vremena. Nijedna od ovih mjera neće ići na štetu poslodavcima niti državnom budžetu. U duhu socijalnog dijaloga, što je i zakonom propisana obaveza, sa socijalnim partnerima biće razmatrane i predložene izmjene svih zakonskih propisa kako bi stvorili pretpostavke da predviđene reforme budu sprovedene u roku koji sam više puta pomenuo.

Ova Vlada je imala samo mjesec i po dana da predloži Budžet za narednu godinu. Naravno da je to nedovoljno da taj budžet reflektuje viziju i politike ove Vlade, zato ćemo odmah u I kvartalu naredne godine otpočeti sa radom na pripremi Fiskalne strategije.

Fiskalnu strategiju Crna Gora nema već dvije i po godine, pa ni ne čudi što se prethodna Vlada zadužila po najvećoj kamatnoj stopi u istoriji budući da nijedan investitor ne vidi kao kredibilnog partnera državu koja nema svoje fiskalne planove i pregled reformi za period trajanja mandata jedne Vlade.

Andrija Nikolić se zabrinuo oko najave dvojnih državljanstava

Šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić upitao je premijera Spajića da li je razgovarao o tome da Vlada Crne Gore predloži izmjene Zakona o državljanstvu, imajući u vidu da je predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić nedavno izjavio kako za tu ideju postoji raspoloženje unutar pralamentarne većine?

ODGOVOR (prenosimo integralno)

Poštovani poslaniče Nikoliću,

Zahvaljujem na postavljenom pitanju.

Cijenim Vaše interesovanje za ovu važnu temu. Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik Parlamenta, gospodin Andrija Mandić je najavio da će na Kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti prilika da od njega lično dobijete detaljniji odgovor.

Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su, tokom susreta, naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To je, između ostalog, bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative kako bi, eventualno, omogućili jačanje veza Crne Gore sa iseljenicima.

Onako kako sada stvari stoje, poznato Vam je, Zakon ne dozvoljava dvojno državljanstvo, jer za prijem u crnogorsko državljanstvo kao jedan od uslova propisuje da lice ima otpust iz dotadašnjeg državljanstva.

Ipak, istim Zakonom propisani su i izuzeci ko može steći dvojno državljanstvo pa ću Vas podsjetiti da je do sada preko 4000 lica steklo crnogorsko državljanstvo samo po osnovu jednog propisanog izuzetka (temporalnog karaktera, od septembra 2011. do 31. januara 2012.) koji kaže da pravo na to ima državljanin republike bivše SFRJ koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije 3. juna 2006. godine i ličnu kartu izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti koji je važio u trenutku izdavanja.

FOTO: Andrija Nikolić

Pored slučajeva propisanih Zakonom, dvojno državljanstvo se može steći samo na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora ili sporazuma koje je zaključila Crna Gora, pod uslovom uzajamnosti. Napominjem da do danas, Crna Gora ni sa jednom državom nije zaključila međunarodne ugovore ili sporazume na osnovu kojih se može ustanoviti dvojno državljanstvo.

Uvaženi poslaniče Nikoliću,

Kao što Vam je poznato, sloboda države da uređuje oblast državljanstva svojim unutrašnjim pravom ograničena je propisima međunarodnog prava. Naročito Evropskom konvencijom o državljanstvu, koja obavezuje države članice Savjeta Evrope i konvencijama Organizacije Ujedinjenih Nacija.

Vjerujem ipak, da i pored Vaše neskrivene rezerve prema potezima parlamentarne većine, postupci u prva dva mjeseca mandata 44. Vlade i 28. saziva Skupštine pokazuju visok stepen pro-evropske orjentacije, odlučne da nastavi usaglašavanje sa najboljom evropskom praksom.

Ovakav pristup, omogućiće nam da nakon višegodišnjeg zaostajanja nastavimo proces evropske integracije. To je ono u šta vjerujemo i mi i naši partneri iz Evropske unije.

Pozivam Vas da date doprinos tendecijama za razmjenu mišljenja i razgovor o modelima kako da život naših građanki i građana učinimo dostojanstvenijim i po mjeri razvijenog svijeta. Dovoljno je bilo zaostajanja.

Na pitanje „Đe je Evropa sad 2“ Spajić tvrdi da je ona u sastavnom dijelu budžeta

Lider URE Dritan Abazović je pitao Spajića „Đe je program Evropa sad 2?“

ODGOVOR(prenosimo integralno)

Uvaženi poslaniče Abazović,

U uspjeh programa Evropa sad 1, mnogi koji sjede u skupštinskim klupama nisu vjerovali. Ali vjerovali su građani koji su nam dali povjerenje da sprovedemo i Evropu sad 2.

Evropa sad 1 postigla je sve ciljeve na kojima je bila bazirana:

–           unaprijeđen je standard građana kroz povećanje minimalne zarade i prosječne zarade;

–           smanjeno je poresko opterećenje na rad kao najznačajniji trošak za poslodavca;

–           povećani su prihodi budžeta i drastično smanjena „siva ekonomija“ na tržištu rada čemu svjedoči smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje prihoda od poreza i doprinosa na zarade.

Upravo to potvrđuje i nezavisna analiza urađena od eksperata angažovanih od Međunarodne organizacije rada na temu „Evaluacija reforme minimalne zarade i poreza na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori iz 2022. godine (Dr. Peter Haan, Profesor ekonomije, DIW i FU Berlin; Dr. Christian Traxler, Profesor ekonomije, Hertie School).

Kao što smo sproveli program Evropa sad 1 tako ćemo sprovesti i Evropu sad 2. Sprovešćemo je zbog građana, privrede i zajedničkog budžeta svih nas.

Evropa sad 2 je već sastavni dio Predloga budžeta za 2024. godinu i sa svojom implementacijom otpočinje za par dana. Prva mjera Evropa sad 2 programa je: povećanje minimalne penzije na 450€ što predstavlja rast od 52%. Benefit Evrope sad 2 već sa januarskom penzijom osjetiće preko 74 000 naših penzionera, koji su usljed inflacije u prethodnom periodu bili posebno pogođeni. Ovim vraćamo dug i pokazujemo solidarnost prema našim najstarijim građanima koji su ovu zemlju gradili a kojima nisu stvoreni uslovi za dostojanstven život u starosti kada im je to i najpotrebnije.

FOTO: Dritan Abazović

Kako su se prema penzionerima odnosile prethodne Vlade govore podaci:

minimalna penzija u 2016. godini iznosila je 121,92€, u 2017. godini 122,83€, u 2018. 125,63€ u 2019. godini 128,14€.

U svim tim godinama, uz minimalnu zaradu koja je iznosila oko 200€ Crna Gora je imala deficit budžeta od preko 3% i javni dug koji je sa 2,5 milijardi koliko je iznosio u 2016. godini povećan na 4,5 milijardi u 2020. godini. Enormno zaduživanje nije bilo dovoljno da kreatori politike dio tog zaduženja usmjere na podizanje kvaliteta života svojih građana.

Zato je ovo prva mjera Evropa sad 2 programa, samo nepuna dva mjeseca od formiranja ove Vlade i to na potpuno fiskalno odgovoran i održiv način.

Sva spinovanja naše političke konkurencije, da će se bilo koja mjera finansirati iz zaduženja, prodajom Elektroprivrede Crne Gore, povećanjem opšte stope PDV-a i dr. pokazala se apsolutno netačnom.

Umjesto toga, predložili smo Budžet za 2024. godinu kojim jedan cent zaduženja neće ići na finansiranje tekućih obaveza već isključivo za vraćanje starih dugova i finansiranje kapitalnih projekata kojim generišemo novu ekonomsku vrijednost.

Odgovorno prema javnim finansijama odniijećemo se i kada su u pitanju sve druge mjere ovog programa a to su: povećanje minimalne i prosječne zarade i skraćenje radnog vremena. Nijedna od ovih mjera neće ići na štetu poslodavcima niti državnom budžetu. U duhu socijalnog dijaloga, što je i zakonom propisana obaveza, sa socijalnim partnerima biće razmatrane i predložene izmjene svih zakonskih propisa kako bi stvorili pretpostavke da predviđene reforme budu sprovedene u roku koji sam više puta pomenuo.

Ova Vlada je imala samo mjesec i po dana da predloži Budžet za narednu godinu. Naravno da je to nedovoljno da taj budžet reflektuje viziju i politike ove Vlade, zato ćemo odmah u I kvartalu naredne godine otpočeti sa radom na pripremi Fiskalne strategije.

Fiskalnu strategiju Crna Gora nema već dvije i po godine, pa ni ne čudi što se prethodna Vlada zadužila po najvećoj kamatnoj stopi u istoriji budući da nijedan investitor ne vidi kao kredibilnog partnera državu koja nema svoje fiskalne planove i pregled reformi za period trajanja mandata jedne Vlade.

Nenezić iz SD-a pita o obnovi pomorske linije Bar-Bari

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić pitao je da li će Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo učiniti napore za obnovu pomorske linije Bar-Bari u susret turističkoj sezoni i to kroz davanje pomenute linije na koncesiju ili kupovinom trajekta za pomenutu liniju i da li će se preispitati Odluka Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD donijeta 27.06.2023 godine kojom se Odobrava kupovina Ro-Ro/putničkog broda              AF„Francesca“ ?

ODGOVOR(prenosimo integralno)

Uvaženi poslaniče Neneziću,

Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Da bi bila uspješnija Crna Gora mora snažnije koristiti svoje komparativne prednosti. Jedna od njih je izlaz na more i resurs kakav u tom smislu predstavlja Luka Bar, pa na toj liniji i ponovno povezivanje Crne Gore i Italije pomorskim putem. Čini mi se da smo oko toga saglasni i uvjeravam Vas da Vlada, odnosno resorno ministarstvo, intenzivno radi na iznalaženju modela za realizaciju ovog plana.

Ono što je u kontekstu Vašeg pitanja nepohodno prethodno precizirati, a što je važno za obnovu međunarodne pomorske linije Bar-Bari je aktuelni status Akcionarskog društva „Barska plovidba“.

Naime, kako me je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović informisao kompanija se nalazi u situaciji kada još uvijek mora da vrši otplatu kredita prema Exim banci. Prema trenutno raspoloživim podacima, vjerujemo da će AD „Barska plovidba“ moći samostalno da servisira otplatu januarske rate kredita, ali je već u julu to manje izvjesno.

Uporedo sa tim, a u skladu sa rješenjem Agencije za zaštitu konkurencije od 17. avgusta 2022. godine, kompanija će morati da izvrši povraćaj svih sredstava koja su dodijeljena kao nezakonita državna pomoć.

Dakle, situacija zahtjeva pozornost na svim nivoima.

FOTO: Branislav Nenezić

Iz tog razloga resorno ministarstvo će, u saradnji sa menadžmentom kompanije, raditi na iznalaženju odgovarajućeg modela koji bi mogao dovesti do ponovnog uspostavljanja ove pomorske linije. A modeli su različiti. Od mogućnosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva do uspostavljanje linije od nekog drugog brodara.

U odnosu na dio Vašeg pitanja koje se odnosi na odluku Skupštine akcionara o kupovini broda AF „Frančeska“ – podsjećam Vas da je to odluka koju je inicirala prethodna Vlada. Vjerujem, da će se novi Odbor direktora kada bude formiran, odgovorno odnijeti prema ovoj i svim dosadašnjim odlukama.

Ono što je, u ovom trenutku sigurno, to je da ona (iako još uvijek formalno na snazi) u dogledno vrijeme ne može biti realizovana, iz prostog razloga što je iz svega navedenog jasno da AD „Barska plovidba“ ne posjeduje sredstva za kupovinu ovog niti bilo kog drugog broda.

Na samom kraju, ponavljam da je interes  ne samo opštine već i cijele Crne Gore da u punom kapacitetu koristi potencijale Bara – te u tom smislu, Vama i svima koji imaju konkretne predloge i rješenja stojim na raspolaganju.

I Vuksanovića zanima Evropa sad 2

Lider HGI-ja Adrijan Vuksanović pitao je na koji način će sprovesti Program Evropa sad 2

ODGOVOR(prenosimo integralno)

Uvaženi poslaniče Vuksanović,

U uspjeh programa Evropa sad 1, mnogi koji sjede u skupštinskim klupama nisu vjerovali. Ali vjerovali su građani koji su nam dali povjerenje da sprovedemo i Evropu sad 2.

Evropa sad 1 postigla je sve ciljeve na kojima je bila bazirana:

–           unaprijeđen je standard građana kroz povećanje minimalne zarade i prosječne zarade;

–           smanjeno je poresko opterećenje na rad kao najznačajniji trošak za poslodavca;

–           povećani su prihodi budžeta i drastično smanjena „siva ekonomija“ na tržištu rada čemu svjedoči smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje prihoda od poreza i doprinosa na zarade.

Upravo to potvrđuje i nezavisna analiza urađena od eksperata angažovanih od Međunarodne organizacije rada na temu „Evaluacija reforme minimalne zarade i poreza na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori iz 2022. godine (Dr. Peter Haan, Profesor ekonomije, DIW i FU Berlin; Dr. Christian Traxler, Profesor ekonomije, Hertie School).

Kao što smo sproveli program Evropa sad 1 tako ćemo sprovesti i Evropu sad 2. Sprovešćemo je zbog građana, privrede i zajedničkog budžeta svih nas.

Evropa sad 2 je već sastavni dio Predloga budžeta za 2024. godinu i sa svojom implementacijom otpočinje za par dana. Prva mjera Evropa sad 2 programa je: povećanje minimalne penzije na 450€ što predstavlja rast od 52%. Benefit Evrope sad 2 već sa januarskom penzijom osjetiće preko 74 000 naših penzionera, koji su usljed inflacije u prethodnom periodu bili posebno pogođeni. Ovim vraćamo dug i pokazujemo solidarnost prema našim najstarijim građanima koji su ovu zemlju gradili a kojima nisu stvoreni uslovi za dostojanstven život u starosti kada im je to i najpotrebnije.

FOTO: Andrijan Vuksanović

Kako su se prema penzionerima odnosile prethodne Vlade govore podaci:

minimalna penzija u 2016. godini iznosila je 121,92€, u 2017. godini 122,83€, u 2018. 125,63€ u 2019. godini 128,14€.

U svim tim godinama, uz minimalnu zaradu koja je iznosila oko 200€ Crna Gora je imala deficit budžeta od preko 3% i javni dug koji je sa 2,5 milijardi koliko je iznosio u 2016. godini povećan na 4,5 milijardi u 2020. godini. Enormno zaduživanje nije bilo dovoljno da kreatori politike dio tog zaduženja usmjere na podizanje kvaliteta života svojih građana.

Zato je ovo prva mjera Evropa sad 2 programa, samo nepuna dva mjeseca od formiranja ove Vlade i to na potpuno fiskalno odgovoran i održiv način.

Sva spinovanja naše političke konkurencije, da će se bilo koja mjera finansirati iz zaduženja, prodajom Elektroprivrede Crne Gore, povećanjem opšte stope PDV-a i dr. pokazala se apsolutno netačnom.

Umjesto toga, predložili smo Budžet za 2024. godinu kojim jedan cent zaduženja neće ići na finansiranje tekućih obaveza već isključivo za vraćanje starih dugova i finansiranje kapitalnih projekata kojim generišemo novu ekonomsku vrijednost.

Odgovorno prema javnim finansijama odniijećemo se i kada su u pitanju sve druge mjere ovog programa a to su: povećanje minimalne i prosječne zarade i skraćenje radnog vremena. Nijedna od ovih mjera neće ići na štetu poslodavcima niti državnom budžetu. U duhu socijalnog dijaloga, što je i zakonom propisana obaveza, sa socijalnim partnerima biće razmatrane i predložene izmjene svih zakonskih propisa kako bi stvorili pretpostavke da predviđene reforme budu sprovedene u roku koji sam više puta pomenuo.

Ova Vlada je imala samo mjesec i po dana da predloži Budžet za narednu godinu. Naravno da je to nedovoljno da taj budžet reflektuje viziju i politike ove Vlade, zato ćemo odmah u I kvartalu naredne godine otpočeti sa radom na pripremi Fiskalne strategije.

Fiskalnu strategiju Crna Gora nema već dvije i po godine, pa ni ne čudi što se prethodna Vlada zadužila po najvećoj kamatnoj stopi u istoriji budući da nijedan investitor ne vidi kao kredibilnog partnera državu koja nema svoje fiskalne planove i pregled reformi za period trajanja mandata jedne Vlade.

Ibrahimović brine za sjever

Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitao je premijera šta Vlada planira da uradi u narednom periodu kako bi se iskoristili razvojni potencijali, dinamizirao razvoj i stvorili bolji uslovi za život i privređivanje na sjeveru Crne Gore, sa akcentom na opštine u kojima žive Bošnjaci, kao što su Rožaje, Plav, Gusinje, Petnjica, Berane, Bijelo Polje i Pljevlja?

ODGOVOR(prenosimo integralno)

Uvaženi poslaniče Ibrahimoviću,

Dozvolite da se najprije složim sa Vašom konstatacijom u vezi razvoja sjevera. Vjerujem da smo obojica, imajući u vidu naše porijeklo, najbolje svjesni potencijala sjevera i nažalost, jednako tako, višedecenijske zapostavljenosti ovog dijela Crne Gore.

Složićemo se da je poražavajući podatak da je u 13 od 25 crnogorskih opština dominantno na Sjeveru evidentirano značajno manje stanovnika nego 2011. godine. To nije samo rezultat loših uslova života, već i posljedica izgubljene nade i vjere u bolju budućnost iz političkih pamfleta.

Ovo je, između ostalog, jedan od razloga zašto je bilo važno da održimo Popis stanovništva i dobijemo podatke koji će adekvatnije usmjeriti razvojne politike.

Poštovani poslaniče,

Vraćam se na Vaše konkretno pitanje i koristim priliku da izrazim sopstveno uvjerenje da ćemo sjeverni region najbolje unaprijediti kada ga bolje povežemo sa ostatkom Crne Gore, a onda i sa regionom.

Zato je apsolutni prioritet da do 2030. godine kompletiramo putnu infrastrukturu. Prvi korak u tom pravcu je nastavak izgradnje auto-puta, a kako sam najavio, plan je da na dionici od Mateševa do Andrijevice radove počnemo već u septembru, za šta je u 2024. godini planirano 90 mil. €.

Dalja izgradnja putne infrastrukture značiće povezivanje sa ostalim regionalnim centrima: Prištinom, Skopljem i dalje Grčkom, a na drugoj strani preko Pljevalja sa Sarajevom i završetkom projekta autoputa preko Boljara sa Beogradom.

Takođe, za lokalnu infrastrukturu planiran je iznos od oko 33 mil. €, gdje su dominantno projekti vezani za asfaltiranje i adaptaciju seoskih puteva i prigradskih naselja čime se želi pospješiti ruralni razvoj.

FOTO: Ervin Ibrahimović

Naš odnos prema sjeveru jasno je iskazan i u brojkama kroz budžet za narednu godinu. Naime, planirano je da 179 mil € od ukupno 240 mil € Kapitalnog budžeta bude usmjereno na projekte u sjevernom regionu.

Treba imati u vidu i činjenicu da će izgradnja druge dionice autoputa, čija je procijenjena vrijednost 605 miliona eura, ali i završetak drugih velikih saobraćajnih projekata prepoznatih predloženim Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu, poput izgradnje i rekonstrukcije dionica Lubnice-Jezerina (procijenjena 65 mil.€), Kolašin-Mojkovac (55 mil.€), Lepenac-Berane (36 mil.€), Barski most-Dobrakovo (20 mil.€), Plav–Bogićevica (29 mil.€), Rožaje-Špiljani (26 mil.€), Biševo-Vuča (19 mil.€), Petnjica-Bioča (11 mil.€), Pljevlja-Metaljka (18 mil.€), Vrulja-Miljakovići (9 mil.€) i tunela „Lokve“ (11 mil.€),   doprinijeti značajno boljem povezivanju sjevernog regiona sa centralnim i južnim regionom, ali posebno sa našim susjedima.

Takođe, Vlada je predložila Skupštini izmjene regulatornog okvira za finansiranje lokalne samouprave zahvaljujući kojima će se za oko dodatnih 10 miliona eura povećati izdavajanja za opštine na sjeveru.

Dozvolite mi da podsjetim i da će se mjere predviđene u oblasti penzijske reforme i povećanje minimalne penzije za oko 74 hiljade naših sugrađana, ali i predstojeće aktivnosti na uvećanju minimalne zarade, značajno odraziti na kvalitet života naših sugrađana širom zemlje, pa i na sjeveru.

Osim navedenog, a kako ste i u Vašem pitanju posebno istakli sjever ima potencijal u oblasti poljoprivrede i drvoprerade.

Svjesni tog potencijala Vlada će preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2024. godinu definisati program mjera namjenjenih za poljoprivredu i ruralni razvoj u iznosu od preko 80 mil eura (nacionalnih i EU sredstava).

Kroz tri glavna seta mjera: direktna plaćanja u poljoprivredi, mjere zajedničke organizacije tržišta i investicione mjere ruralnog razvoja, nastavićemo sa podrškom koje će se sprovoditi u cilju jačanja dohotka poljoprivrednog proizvođača, modernizacije proizvodnje, jačanja samoodrživosti snabdijevanja hranom, uvođenje inovacija i standarda kvaliteta u proizvodnju, te stvaranja uslova za pokretanje poslovanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog turizma. Neizostavan segment podrške predstavljaju i izdvajanja za lokalnu infrastrukturu, te ulaganja u stvaranje uslova za pokretanje i razvoj seoskog turizma.

Pored nacionalnih sredstva, veliki segment ulaganja predstavlja IPARD program, kojim se obezbjeđuju investicije kroz podršku za povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora, kao i postepeno usklađivanje sa pravilima i standardima Evropske unije, kroz ostvarenje ekonomskih, socijalnih i ciljeva zaštite životne sredine.

Takođe, u planu je da se počev od 2025. godine definišu područja sa posebnim ograničenjima u poslovanju, pa će poljoprivrednici sjevernih regija biti dodatno subvencionisani kroz sistem direktnih plaćanja.

Informacije radi, u narednom periodu planiramo i sprovođenje novog GORA projekta, koji će biti implementiran na teritoriji 14 crnogorskih opština dominantno sa sjevera. Vrijednost projekta iznosi 10 miliona grant podrške, a cilj je upravo poboljšanje uslova na poljoprivrednim gazdinstvima u ruralnim područjima.

U cilju jačanja savjetodavnih službi koje predstavljaju servis za crnogorske poljoprivredne proizvođače, ističem da smo se, pored postojećih centara na sjeveru – u Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima, odlučili na otvaranje odjeljenja u Rožajama i Plavu, kako bi ove servise učinili pristupačnijima korisnicima iz ovih opština. Takođe, važno je napomenuti da se regionalne Kuće poljoprivrede otvaraju u Beranama i Pljevljima, čime ćemo dobiti administrativne centre u funkciji poljoprivrede objedinjene na jednom mjestu.

Dakle, na ovaj način prepoznata je puna komplementarnost i konzistentnost odabranih mjera koje će se sprovoditi kroz Agrobudžet i IPARD program, što potvrđuje jasnu opredjeljenost Vlade Crne Gore da sprovodi strateške ciljeve u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i ujedno sprovodi usaglašavanje poljoprivredne politike sa EU agendom.

Uvaženi poslaniče,

Sve prethodno navedeno samo potvrđuje čvrstu opredijeljenost Vlade da stvori neophodne uslove za ubrzani razvoj i ostvarivanje svih potencijala opština sa sjevera Crne Gore, zaustavljanje negativnog trenda odliva stanovništa i postavljanje osnove za nove investicije i zapošljavanja.

Bez pretenzije da izlistavamo sva obećanja i planove – želim vrlo jasno da poručim Vama i svim građanima na sjeveru Crne Gore da će 44. Vlada posvećeno i predano raditi na jačanju kvaliteta života svakog pojedinca. Taj pristup ovoga puta mora biti sistemski – kako bi dao rezultate na duže staže.

Na tom putu ću, posebno cijeneći vaše višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, vrlo rado saslušati Vaše i sugestije kolega iz poslaničkog kluba Bošnjačke stranke.

Siguran sam da ćemo u dijalogu kakav je iskazan tokom prethodna mjeseca, a na temelju koga smo uspjeli da pokrenemo brojne procese poput Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova i napravimo značajne iskorake na planu evropske integracije Crne Gore – uspjeti da zajednički dođemo do rješenja koja će značiti bolju i razvijeniju Crnu Goru za sve naše građanke i građane.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad