Politika

Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 10. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o određivanju Vesne Brajović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva,

2. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dr Anke Vukićević,

3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Mirsada Azemovića,

4. donijela Rješenje o određivanju Irene Obradović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,

5. donijela Rješenje o određivanju Mirsada Azemovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,

6. donijela Rješenje o imenovanju mr Biljane Ivanović za državnu sekretarku u Ministarstvu energetike i rudarstva,

7. donijela Rješenje o imenovanju Luke Prodanovića za državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva,

8. donijela Rješenje o imenovanju Lorana Mohamada za državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva,

9. dala saglasnost da Mirjani Đurišić, glavnoj urbanističko-građevinskoj inspektorki u ranijem Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prestane mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta,

10. dala saglasnost da Predragu Femiću, glavnom inspektoru za državnu imovinu u ranijem Ministarstvu finansija, prestane mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta,

11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Radmile Lainović,

12. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Gorana Goraševića,

13. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija Svetlane Vukićević,

14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Jelene Đukić,

15. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Tatjane Vujisić,

16. donijela Rješenja o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Irene Popović,

17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Roberta Rajkovića,

18. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Bojana Andrejevića,

19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Jaha Demića,

20. donijela Rješenje o razrješenju glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Zorke Kordić,

21. donijela Rješenja o imenovanju doc. dr Predraga Zenovića za glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,

22. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojana Vujovića,

23. donijela Rješenje o određivanju Gordane Despotović-Đekić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova,

24. donijela Rješenje o određivanju Bojana Vujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške u Ministarstvu evropskih poslova,

25. donijela Rješenje o određivanju Miloša Markovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za Evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova,

26. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma mr Jovane Krunić,

27. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti članova Odbora direktora ZU Klinički centar: dr Predraga Bajića, dr Aleksandra Đoga i dr Rajka Karličića,

28. donijela Rješenje o imenovanju tri člana Odbora direktora ZU Klinički centar: dr Aleksandra Magdelinića, dr Ane Savićević i dr Tamare Tapušković,

29. donijela Rješenje o određivanju Miloša Miškovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija,

30. donijela Rješenje o određivanju Aleksandre Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija,

31. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „ToMontenegro” DOO Podgorica u sastavu: Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Danilo Popović i Vukadin Stojanović,

32. donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Anđele Radulović,

33. donijela Rješenje o imenovanju Ane Dulović za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije,

34. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Lele Milošević,

35. donijela Rješenje o imenovanju Valdeta Adžemovića za predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i
donijela Rješenje o imenovanju Nevene Jovović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za planiranje

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad