Politika

Ovo su biografije ministara iz redova Pokreta Evropa sad!

Foto: Borba

Mandatar za sastav Vlade i predsjednik Pokreta Evropa sad! Milojko Spajić predstavio je juče kandidate za ministre iz redova ovog pokreta.

Ovo su biografije budućih ministara iz redova PES-a.

Ministar vanjskih poslova – dr Filip Ivanović.

Filip Ivanović

Ivanović je diplomirao i magistrirao, s najvišim ocjenama, na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Pored akademskog obrazovanja, završio je i profesionalne postdiplomske studije u oblasti diplomatske prakse na Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje i obuku.

Tokom naučne karijere radio je na Univerzitetu u Levenu, Van Lir Institutu u Jerusalimu i Univerzitetu Donja Gorica, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini. Od aprila 2022. je naučni saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

Bio je gostujući profesor na Univerzitetu Sjevernog Bengala u Indiji, a od marta 2021. je gostujući profesor na Univerzitetu Vita-Salute San Rafaele u Milanu. Održao je i više predavanja po pozivu u Podgorici, Beogradu, Bratislavi, Minsku i Parizu. Autor je više monografija i naučnih radova.

Ministarka evropskih poslova – Maida Gorčević

Maida Gorčević

Gorčević, rođena Šukurica, je diplomirana pravnica. Bila je radno angažovana u izdavačkoj kući “Nova knjiga” u Podgorici, a potom kao savjetnica za manjinska prava u kabinetu sada bivšeg predsjednika Vlade Crne Gore prof. dr Zdravka Krivokapića. Članica je Predsjedništva PES-a i poslanica u Skupštini Crne Gore.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija – prof. dr Anđela Jakšić Stojanović

Anđela Jakšić Stojanović Foto: Zeneoduticaja.com

Prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović je vanredni profesor iz oblasti marketinga i menadžmenta. Od 2020. godine zaposlena je na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je dekan Fakulteta za kulturu i turizam i direktor škole Vatel Montenegro- International Hospitality Management—Vatel.
Od periodu od 2011. do 2020. bila je zaposlena na Univerzitetu Mediteran kao prorektor za međunarodnu saradnju i dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti (2016-2019), administrativni direktor i zamjenik izvršnog direktora (2012-2016) i savjetnik za međunarodnu saradnju i marketing (2011-2012).

Bila je učesnik brojnih programa mobilnosti i gostujući predavač na velikom broju evropskih i svjetskih univerziteta. Učestvovala je u realizaciji preko pedeset međunarodnih i nacionalnih naučno- istraživačkih projekata. Autorka/koautorka je pet naučnih monografija i stručnih knjiga od kojih su dvije na engleskom jeziku, kao i preko dvadeset poglavlja u monografijama, knjigama i enciklopedijama relevantnih međunarodnih izdavača. Autorka/koautorka je više naučnih radova indeksiranih u Web of Science bazi (SCI/SCIE/SSCI liste). Ekspert je za akreditaciju/reakreditaciju studijskih programa visokog obrazovanja i programa cjeloživotnog učenja pri Agenciji za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore od 2018. godine. Član je Odbora za ekonomiju i demografiju, CANU od 2019. godine. Na listi nezavisnih eksperata pri Ministarstvu nauke od 2019. godine. Član je mnogih savjeta i stručnih tijela u oblasti nauke i obrazovanja.

Ministar pravde – Andrej Milović

Milović je diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije, a specijalizirao Evropske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Takođe, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, a specijalizirao u oblasti Pravosuđa na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja i stipendija za akademske rezultate, a sa 20 godina postao je i član MENSA.

Pohađao je mnogobrojne političke akademije i programe u zemlji i inostranstvu. Tokom svoje karijere, radio je kao advokat u renomiranoj advokatskoj kancelariji „Prelević“. U 42. Vladi Crne Gore bio je generalni direktor Direktorata za blokčejn i kriptovalute pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Nakon toga, izabran je za državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i člana Tužilačkog savjeta, gdje je dao ključni doprinos smjeni bivšeg i izboru sadašnjeg glavnog specijalnog tužioca, kao i energičnoj borbi protiv tzv. „stečajne mafije“ i korupcije u pravosuđu.

Ministar rada i socijalnog staranja – Naida Nišić

Naida Nišić

Nišić je diplomirana pravnica. Bila je sekretarka Koordinacionog tijela za realizaciju programa Evropa Sad. Funkcionerka je i poslanica PES-a.

Ministar zdravlja – dr Vojislav Šimun

Vojislav Šimun

Šimun je rođen u Podgorici gdje je završio Osnovnu školu “Štampar Makarije” kao đak generacije, a potom gimnaziju “Slobodan Škerović”, prirodno matematičkog smjera, kao dobitnik diplome “Luča A”. Diplomirao je 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosječnom ocjenom 9.44.

U više navrata nagrađivan poveljama kao student sa visokim prosjekom od strane Medicinskog fakulteta. Dobitnik je stipendije Vlade Crne Gore za talentovane studente, četiri godine konsekutivno.

Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva završio je 2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s najvišom ocjenom. Od početka profesionalne karijere zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, gdje radi kao ginekolog-akušer. Završio je napredni nivo škole ultrazvuka iz oblasti fetalne medicine na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije.

Doktorand je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova…

Ministar energetike i rudarstva – prof. dr Saša Mujović

Saša Mujović

Mujović je rođen u Kotoru. Godine 1997. upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Na Odsjeku za energetiku i automatiku ovog fakulteta diplomirao je 9.11.2001. godine na temu “Optimalna raspodjela tokova snaga“, kao prvi student u generaciji.

Nagrađen je od Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student generacije. Učestvovao je na ljetnjoj akademiji najboljih studenata tehničkih nauka Jugoistočne Evrope – “Summer Academy 2002“. U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi.

Od 2011. do 2018. godine je bio član “Centra mladih naučnika” pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Od 2013. do 2019. godine je obavljao funkciju prodekana na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Bio je član je Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore od 2016. do 2020. godine. Od 2019. godine obavlja funkciju dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i člana Senata Univerziteta Crne Gore.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – Janko Odović

Janko Odović

Odović je rođen 1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet u Beogradu, kao odličan student sa prosječnom ocjenom iznad 9. U toku studija nagrađivan je za odličan uspjeh u postizanju znanja. Dobitnik je nagrade “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za najbolji studentski rad.

U Hagu je prošao obuku iz oblasti izrade zakona, a u Njemačkoj u oblasti ustavne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pohađao je multidisciplinarne dodiplomske studije u Beogradskoj otvorenoj školi čija je vizija društvo zasnovano na slobodi, znanju i inovaciji. Nakon završenih osnovnih studija volontirao je u Narodnoj kancelariji Predsjednika Republike.

Karijeru je počeo u Ustavnom sudu u kome je, kao najvišem sudskom tijelu, sticao pravna znanja. Dalja karijera ga je usmjerila na finansije i finansijsko pravo, pa je u Komisiji za hartije od vrijednosti bio viši savjetnik za zastupanje i, između ostalog, učestvovao u radnoj grupi za pripremu Pregovaračke pozicije za Pregovaračko poglavlje 4 u pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji. U Vladi Zdravka Krivokapića je obavljao funkciju Državnog sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja .

Ministar saobraćaja i pomorstva – Filip Radulović

Filip Radulović

Radulović je rođen u Podgorici, a odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u San Francisku, a diplomirao na Univerzitetu Kalifornije u Dejvisu, gdje je studirao Biotehnologiju i menadžment tehnologije.

Radio za neke od najvećih svjetskih kompanija u oblastima biotehnologije, automobilske industrije i zelene energije uključujući i kompaniju „Tesla“. Nakon povratka u Crnu Goru 2020. godine, bio je predsjednik Odbora direktora nove avio-kompanije Air Montenegro i izvršni direktor Montenegro Works-a.

Ministar finansija – Novica Vuković

Novica Vuković

Vuković je diplomirani ekonomista. U NLB banci radio je od 2004. do oktobra 2021. godine. Učestvovao je u značajnijim projektima, među kojima je implementacija i uvođenje platnog prometa u komercijalne banke, s ciljem jačanja bankarskog sektora i transformacije platnog prometa. Bio je i član tima u procesu spajanja Komercijalne banke i NLB banke, a radio je i na programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i NLB banke projektu “Žene u biznisu”.

Nakon rada u NLB banci imenovan je na poziciju generalnog direktora Direktorata državnog trezora. Na čelu državnog trezora bio je od oktobra 2021. do oktobra 2022. godine, da bi karijeru potom nastavio u privatnom sektoru. Dugogodišnji je kadar u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u javnim finansijama.

(Press)

Komentarišite

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Nazad