Vijesti

Na zahtjev Crkve: Valdanos prepisan na Srpsku pravoslavnu crkvu

Uprava za katastar i državnu imovinu, na čijem je čelu VD direktora Koča Đurišić, donijela je rešenje o povraćaju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uvale Valdanos, saznaje IN4S.

Foto: Politika

Uprava za katastar i držvnu imovinu-Područna jedinica Ulcinj, rješavajući po zahtjevu Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine Nikšić u upravnoj stvari vraćanja imovine oduzete Rješenje br. 06-2275/2 od 17. januara 1978. godine SO Ulcinj-Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske poslove, a pa osnovu I. 84.,86.,87.,119.,120.,122.,123. i 125. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (8I.1ist Repubike Ste Gore br. 29/07 i S1.list Crne Gore br. 32111, 40111, 43/15, 37/17 i 17118),. 17. Zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u uvali Valdanos (S1. list Crne Gore br. 68/21) i 1.18. Zakona o upravnom postupku (S1.1ist CG br. 56/14,20115,40/16 i 37117), donijela rešenje o povraćaju oduzete imovine.

USVAJA SE zahtjev Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine Nikšić podnijet Upravi za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Ulcinj 01. 7.2021. godine radi vraćanja imovine oduzete Rješenje broj: 06-227512 od 17. janura 1978. godine SO Ulcinj – Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske poslove navedene pod rednim brojem 194, koju imovinu danas čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 972 KO ULCINJ na ime Crne Gore sa pravom svojine sa 1/1, i briše se kao vlasnik, i upisuje se u novi list na ime Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, Trg Šaka Petrovića br1, osnov sticanja Zakon sa sve zabilježbom u G listu „Morsko dobro“ kao do sada, piše u rešenju u koje je IN4S imao uvid.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad