Srbija

EU pozdravila napredak Srbije u pristupnim pregovorima

Ministri u Savetu za opšte poslove EU (GAC) danas su u Briselu postigli konsenzus i usvojili zaključke o zemljama u procesu pristupanja EU, što se ocenjuje kao važan signal o proširenju kao prioritetu za EU.

Foto: Kurir

U zaključima o Srbiji, Savet pozdravlja ukupan napredak koji je zemlja napravila u procesu pregovora o pristupanju, ali i nagalšava da su dalji napredak u oblasti vladavine prava i fundamentalnih prava kao i u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine odlučujući za ukupnu brzinu pristupnih pregovora Srbije sa EU.

Savet primećuje napredak koji je Srbija napravila u pojedinim obalstima vladavine prava, ali i ukupan ograničeni napredak i kašnjenja u drugim oblastima. Savet EU ohrabruje Srbiju da nastavi da pokazuje političku volju kako bi dalje ubrzala reforme i isporučila konkretne rezultate u fundamentalnim oblastima, navodi se u tekstu zaključaka u koje je Tanjug imao uvid.

Posebna pažnja srpskim vlastima se skreće na efikasnost i reformu pravosudnog sistema u zemlji, na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i na ograničen napredak u oblasti slobode izražavanja.

GAC pozdravlja opredeljenost Srbije da aktivno radi na promociji regionalne saradnje i jačanja dopbrosusedskih odnosa.

Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Savet EU poziva Srbiju da se u ”dobroj volji i duhu kompromisa” angažuje na postizanju sveobuhvatnog pravnoobavezujuceg sporazuma, a poziva se i na primenu svih do sada postignutih sporazma u dijalogu.

”Obe strane treba da izbegavaju akcije koje podrivaju stabilnost kao i retoriku koja ne doprinosi dijalogu”, navodi se u tekstu zaključaka Saveta EU.

U zaključcima, Savet EU ”pozitivno ocenjuje” nastavak napretka u razvoju tržištne ekonomije u Srbiji kao i ekonomske mere koje je država preduzela u cilju ublažavanja posledica pandemije kovida 19.

Pozdravljaju se i napori Srbije u ispunjavanju merila za otvaranje kalstera 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast.

Srbija se i ovoga puta poziva da pojača napore kada je reč o usklađivanju sa zajednickom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, a pozdravlja se kontinuirano učešće zemlje u misijama i operacijama Evropske unije.

Savet EU poziva Srbiju i da se ukladi i sa zajedničkom viznom politikom EU.

Zaključi Saveta EU usvajaju se na kraju godine, a u velikoj meri se oslanjaju na godisnje izveštaje Evropeke komisije o zemljmam iz tzv. ”paketa proširenja””.

Zaključi Saveta EU o zemljama iz procesa pristupnja nisu bili usvojeni pošle godine zbog nemogucnosti zemlja članica da se dogovore oko uslova koje je Bugarska postavljala kada je reč o tekstu koji se odnosi na Severnu Makedoniju, odnosno uslova za otvranje pristupnih pregovora sa Skopljem.

(Blic)

Komentarišite

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Nazad