Crna Gora

Crna Gora potpisala Protokol 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

„Potpisivanjem Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njegovim skorim potvrđivanjem, Crna Gora ne samo da doprinosi efektivnosti kontrolnih mehanizama Evropskog suda već jača uspostavljeni nacionalni sistem zaštite ljudskih prava.

Foto: CdM.me

Mogućnost da se najviše nacionalne sudske instance u fazi rada na predmetu obrate Sudu za savjetodavno mišljenje, značajna je privilegija članice Savjeta Evrope i dodatni stimulans bržoj i efikasnijoj zaštiti prava crnogorskih građana koja su zaštićena Konvencijom” saopštio je Bojan Božović, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava prilikom potpisivanja Protokola 16 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, održanog danas, u Veneciji.

Generalna sekretarka Savjeta Evrope Marija Pejčinović Burić je prilikom susreta sa državnim sekretarom Božovićem zahvalila Crnoj Gori na potpisivanju ovog važnog protokola uz Evropsku konvenciju i ohrabrila njegovo što skorije potvrđivanje u Skupštini Crne Gore.

“Pristupanjem Protokolu 16, kojim se snaži dijalog između Evropskog suda i članice SE, kao i princip komplementarnosti, Crna Gora će u okviru svog pravnog sistema stvoriti mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava za dobijanje savjetodavnog mišljenja a u vezi sa tumačenjem ili primjenom konvencijskih prava i sloboda. Zahtjevi za savjetodavnim mišljenjem Evropskog suda moraju se ticati konkretnih predmeta koji se nalaze u radu pred nacionalnim sudovima države, dok savjetodavna mišljenja koja izdaje Sud na zahjev članice moraju biti obrazložena i nisu obavezujuće prirode” navodi se u saopštenju.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Bojan Božović boravi u Veneciji gdje učestvuje na dvodnevnoj Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope koja se organizuje u u okviru italijanskog predsjedavanja Savjetu Evrope, a na temu snaženja primjene restorativne pravde u krivičnom pravosuđu u Evropi.

Komentarišite

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Nazad