Srbija

Brnabićeva raspisala izbore za Skupštinu grada Beograda za 2. jun

Foto: Tanjug

Predsednica Skupštine Srbije je odluku o raspisivanju izbora potpisala u Domu narodne skupštine i pozvala da izborna utakmica bude fer i korektna, a da svi građani izađu na izbore i pokažu kojim smerom Beograd treba da ide i da se razvija


Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je izbore za odbornike Skupštine grada Beograda za 2. jun ove godine.

“Upravo sam raspisala izbore za odbornike u Skupštini grada Beograda za nedelju 2. jun 2024. godine”, rekla je predsednica Skupštine u obraćanju nakon raspisivanja izbora. 

“Ovo je bila moja zakonska obaveza koju sam najkasnije dokraja današnjeg dana morala da ispunim. Izabrala sam poslednji mogući datum za raspisivanje beogradskih izbora, jer smo na zahtev opozicije i izričitu molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića odlučili da ovi izbori treba da se održe u najkasnijem mogućem terminu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije”, dodala je. 

Brnabićeva je odluku o raspisivanju izbora potpisala u Domu narodne skupštine i pozvala da izborna utakmica bude fer i korektna, a da svi građani izađu na izbore i pokažu kojim smerom Beograd treba da ide i da se razvija.

“Vreme pre raspisivanja izbora iskoristila sam da pokušam da pokrenem dijalog, da kroz razgovor sa svim parlamentarnim političkim akterima pokušam da učinim sve da ovi, kao i svi naredni izbori u Republici Srbiji proteknu i najboljem redu, u skladu sa najvišim demokratskim standardima, i da pokažemo, do čega mi je bilo posebno stalo, ozbiljnost i odgovornost koju dugujemo svim građanima Republike Srbije”, dodala je ona. 

Brnabićeva je pozvala sve građane Beograda da izađu na izbore i da na taj dan, kako kaže, koji je uvek praznik demokratije, svojim glasom pokažu kojim smerom Beograd treba da ide i kako da se razvija u budućnosti. 

Danas ranije, Kolegijum o poboljšanju izbornih uslova između predstavnika opozicije i vlasti, predvođen predsednicom parlamenta Anom Brnabić, završen je u Skupštini Srbije bez dogovora.

Brnabićeva je posle sastanka izjavila da joj je žao što nije postignut dogovor, i navela da je opozicija ponovila ultimatum. 

Ona je dodala da opozicija nije želela ni da razmotri alternativne predloge koje je iznela.

Danas je bio poslednji rok da predsednik Narodne skupštine raspiše beogradske izbore za 2. jun, budući da Skupština grada nije konstituisana posle izbora koji su održani 17. decembra u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora.

Naime, prema Službenom listu Grada Beograda, ukoliko se ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih redovnih izbora ne konstituiše skupština u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, imenuje se privremeni organ, a izbori moraju da se raspišu u roku o mesec dana.

Ko može na izbore?

Zakonom o lokalnim izborima predviđeno je da od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 45 ni više od 60 dana.

Izbornu listu za odbornike Skupštine grada može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i grupa građana. Izborna lista podnosi se neposredno izbornoj komisiji u pismenom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, a najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Nakon proglašenja izborne liste, podnosilac izborne liste ne može da menja raspored kandidata na izbornoj listi. Na izbornoj listi mora biti najmanje 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola, tako da među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja) moraju biti tri pripadnika jednog i dva pripadnika drugog pola.

Podnosilac liste izbornoj komisiji dostavlja i zakonom predviđen broj pismenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu. Za proglašenje izborne liste potrebno je da listu potpisima podrži najmanje 3.000 birača, a birač može potpisom podržati samo jednu izbornu listu.

Izborna komisija donosi odluku kojom utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je na veb-prezentaciji najkasnije 15 dana pre dana glasanja. Zbirna izborna lista sadrži sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za odbornike.
Redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašene.

Izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
Broj birača koji su glasali utvrđuje se na osnovu broja glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama.

Neposredno po završetku izbora, izborna komisija dostavlja ministarstvu koje je nadležno za lokalnu samoupravu ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
Kada je reč o raspodeli mandata, mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Ako nijedna izborna lista nije dobila tri odsto glasova od broja birača koji su glasali, onda sve izborne liste koje su dobile glasove mogu učestvovati u raspodeli mandata.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista koja učestvuje u raspodeli mandata podeli svakim brojem od jedan do broja odbornika koji ima skupština.

Izborna komisija u roku od sedam dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima lokalnih izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za odbornike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste i izdaje uverenja o izboru za odbornika.

Mandat odbornika počinje da teče onog dana kada je potvrđen, a o potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici. Kada je reč o izbornim listama nacionalne manjine, podnosilac može biti samo politička stranka nacionalne manjine ili koalicija koju čine isključivo političke stranke nacionalnih manjina.

Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad