Crna Gora

Bivši NKT oštetio građane 816.000 evra zbog objavljivanja imena osoba u samoizolaciji

Građanima čija su imena objavljena na sajtu Vlade dok su bili u samoizolaciji u martu 2020.godine, što je učinjeno po odluci nekadašnjeg Nacionarlnog koordinacionog tijela (NKT), država mora da isplati čak 816.000 evra na ime naknade za nematerijalnu štetu.

Foto: Borba

Vlada je juče dala saglasnost za zaključenje poravnanja u postupcima za naknadu nematerijalne štete lica čija su imena objavljena na internet stranici Vlade Crne Gore, na osnovu odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji. U vladinoj odluci se navodi da je neophodno sprovesti sudska porvananja kako ne bi došlo do prinudnog izvršenja, što bi državu koštalo dodatnih 544.000 evra, ili 200 evra po oštećenoj osobi.

– Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore zadužen je da zaključi poravnanje sa 2.720 lica u iznosu od po 300 evra na ime naknade/satisfakcije za nematerijalnu štetu zbog povrede prava ličnosti objavljivanjem ličnih podataka. Lica čija su imena u dva navrata bila objavljena na internet stranici Vlade Crne Gore podnijela su i i dalje podnose tužbe za naknadu nematerijalne štete, shodno odredbi člana 207a Zakona o obligacionim odnosima, zbog povrede prava ličnosti objavljivanjem ličnih podataka. Zaštitnik imovinskopravnih interesa obratio se Ministarstvu finansija dopisom u kojem je navedeno da je odlukom Ustavnog suda od 23.7.2020 godine ukinuta odluka NKT-a o objavljivanju imena osoba u samoizolaciji od 21.3.2020 godine i da je ista prestala da važi danom objavljivanja u Službenom listu. Zaštitnik smatra da je potrebno da se nađe način da se u slučaju zaključenja sudskih poravnanja dobrovoljno pristupi po istima i isplate novčana sredstva licima za koje budu zaključena sudska poravnanja, iz raloga što bi se u slučaju dobrovoljne isplate iznosa koja bi bila određena sudskim poravnanjem izbjegli troškovi postupka izvršenja –navode iz Vlade.

Više stotina građana najavilo je tužbu protiv Vlade i države zbog objavljivanja spiska osoba kojima je bila određena mjera samoizolacije i dijela spiska zaraženih od korona virusa.

Praksa pokazala da je 300 eura dovoljna satisfakcija

U vladinoj odluci se navodi da je praksa sudova pokazala da je 300 eura dovoljna satisfakcija za pretrpljenu štetu. Podsjećaju da se na spisku od 21. marta 2020. godine našlo 986 lica, a dva dana kasnije 1743.

– Ukazano je da prethodne brojke mogu da variraju, ali ne u nekom drastičnom iznosu, pri čemu će Zaštitnik insistirati da se u svakom predmetu obavezno i u poravnanja unosi žiro račun tužioca ilo eventualno punomoćnika, da bi se u parničnom roku koji iznosi 15 dana od dana zaključenja poravnanja isplaćivao iznos na ime naknade i na taj način spriječilo prinudno izvršenje – piše u odluci Vlade.

Odlukom Ustavnog suda Crne Gore utvrđeno je da je Vlada Crne Gore objavljivanjem imena lica kojima su izdata rješenja o samoizolaciji povrijedila osnovna ljudska prava i slobode, i to čl. 40 pravo na privatnost, čl. 43 podaci o ličnosti, kao i čl. 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i to pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Ustavni sud je ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji od 21. marta prošle godine, utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope.

NKT je 21. marta prošle godine objavio imena osoba kojima su izrečene mjere o obaveznoj samoizolaciji. Vlada je na svom sajtu objavila spisak i redovno ga ažurirala novim podacima, da bi ga potom uklonila. U NKT-u su smatrali da će objavljivanjem spiska doprinijeti unapređenju poštovanja mjera samoizolacije, a sve radi zaštite javnog zdravlja.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad